Frida Bratt, sparekonom, Nordnet

Rapportanalys Stabilt från Swedbank, tuffare för Nordea. Nordnets sparekonom Frida Bratt har tittat närmare på storbankernas kvartalsrapporter.

Stabilt, men inget att hurra för var Frida Bratts analys av kvartalsrapporterna för SEB och Handelsbanken i onsdags.

Nu tar hon sig an konkurrenterna Nordea och Swedbank som kom med sina rapporter i dag.

Nordeas rörelseresultat låg på 306 miljoner euro. Betydligt lägre än prognoserna från 22 analytiker som i genomsnitt tippat 509 miljoner euro.

–Ja, det är mörka siffror sett till resultatet från Nordea. Men det är framför allt kreditförlusterna som sticker ut, de är ännu högre än väntat och det tynger bankens resultat. Då ska vi vara medvetna om att det är ungefär hälften av summan som är verkliga kreditförluster, resten är en bedömning av förluster längre fram. Därmed gör man på samma sätt som SEB, det vill säga man tar höjd för framtida kreditförluster. Handelsbanken gjorde inte på det viset, och det gör att det är svårt att jämföra bankerna med varandra.

Finns det något positivt i Nordeas rapport?

–Ja, bortser man från reserveringar för kreditförluster så ser det inte tokigt ut i Nordea. Det viktiga räntenettot ökar, och kostnaderna minskar. Det sistnämnda är viktigt i Nordeas fall, där det ser ut som att Vang-Jensen på allvar tagit tag i arbetet med att förändra kolossen Nordea och att det verkar fungera.

Swedbank då?

–Stabil rapport från Swedbank, men då ska vi ha i åtanke att banken dels gjorde stora, stora reserveringar för kreditförlusterna i förra kvartalet och det var också då man tog miljardboten på 4 miljarder. Swedbank överträffar förväntningarna och till det bidrar just lägre kreditförluster än väntat. Den summa som avsätts är till övervägande del avsättningar till framtida eventuella kreditförluster. 

–Swedbank ökar också räntenettot och man plockar igen marknadsandelar på bolånemarknaden. Det verkar som om man lyckas göra det utan att nagga allt för mycket på marginalerna. Dessutom minskar kostnader för utredningar relaterade till penningtvätt. Det är positivt eftersom kostnaderna av detta skäl dragit iväg i banken. Kostnader, orsakade av den digitala omställningen och regelfloden, är ett ständigt tema i storbankerna eftersom man kan anta att de måste ned om vinstnivåerna ska behållas i en marknad där konkurrensen inom flera områden ökar.