Fonder Under mars månad noterades ett totalt nysparande i fonder på 4,1 miljarder kronor. Både aktiefonder och räntefonder uppvisade nettoinsättningar, medan blandfonder och hedgefonder hade nettouttag. Det framgår av månadsrapporten från Fondbolagens förening.

Aktiefonder hade nettoinsättningar på 2,2 miljarder kronor. Korta räntefonder noterade ett nettoinflöde på 3,1 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 1,5 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 2,4 miljarder och från hedgefonder på 0,4 miljarder.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 16,8 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till 30,8 miljarder.

”Spararna har under årets inledning varit optimistiska när de framför allt köpt aktiefonder samtidigt som de sålt mindre svängiga korta räntefonder. Nu i mars har de aktiva fondspararna snarare varit försiktigt optimistiska då de fortsätter att sätta in pengar i aktiefonder samtidigt som de till skillnad från januari och februari även köper korta räntefonder”, noterar Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under mars med drygt 100 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6.341 miljarder kronor.

fonder-mar

aktiefonder-mar