Fonder Nysparandet i fonder uppgick till totalt 4 miljarder. Aktiefonder uppvisade nettouttag men övriga fondkategorier noterade nettoinsättningar. Det framgår av Fondbolagens förenings månadsrapport.

Under augusti gjordes nettouttag från aktiefonder på 6,5 miljarder kronor. Korta räntefonder och långaräntefonder hade nettoinsättningar på 4,2 respektive 3,6 miljarder kronor och blandfonder uppvisade ett nettoinflöde på 2,4 miljarder.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 110,7 miljarder kronor, och 83,9 miljarder har nysparats i aktiefonder såhär långt under 2021.

”För första gången sedan oktober ifjol noteras ett negativt nettosparande i aktiefonder. Det är tydligt att de aktiva spararna intar en försiktigare position med inflöden i de mindre riskfyllda bland- och räntefonderna. Trots minskade restriktioner i allt fler länder tycks spararna känna en osäkerhet inför smittspridningen och den amerikanska centralbankens signal om minskade stödköp. Men kom ihåg att man som långsiktig sparare oftast gör bäst i att hålla fast i sin strategi och fortsätta månadsspara i ur och skur”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under augusti med närmare 123 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6.560 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 4.330 miljarder, motsvarande 66 procent, placerade i aktiefonder.

nettosparande-fonder-aug-21

aktiefonder-aug-21