Fonder I september noterades ett sammanlagt nettoutflöde från fonder på 13,4 miljarder kronor, och den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 368 miljarder kronor och uppgick vid utgången av september till 5.763 miljarder. Det framgår av Fondbolagens förenings månadsrapport.

Aktiefonder hade nettouttag på 11,4 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 1,7 miljarder. Även långa räntefonder uppvisade nettoutflöden på 1,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i korta räntefonder på 0,4 miljarder och i hedgefonder på 0,6 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 34,8 miljarder kronor. Från aktiefonder uppgår nettouttagen till 40 miljarder.

”September var ingen rolig månad för den som äger aktiefonder. De flesta börser föll i värde. Trots att den långsiktiga gör klokast i att fortsätta månadsspara, ser vi återigen att fler säljer än köper. Men Sverigefonder sticker ut med övervägande köp. Kanske är det aktiva sparare som hoppas på bottenkänning efter tre mycket tuffa kvartal. Att mer pengar hittar tillbaka till korta räntefonder och hedgefonder förvånar inte. Det är precis vad vi sett tidigare under året också när börserna faller”, kommenterar Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Trots utflödet totalt för aktiefonder uppvisade indexfonder nettoinsättningar på 4,5 miljarder kronor under september månad.

nettosparande-sep-22

aktiefonder-sep-22