Fonder I oktober noterades ett sammanlagt nettoutflöde från fonder på 2 miljarder kronor. Hedgefonder hade nettoinsättningar, medan räntefonder och blandfonder uppvisade nettouttag. Det visar månadsstatistik från Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 210 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 5.973 miljarder.

Under oktober hade långa räntefonder ett nettouttag på 2,1 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 1,6 miljarder. Även korta räntefonder och aktiefonder uppvisade nettoutflöden på 0,2 respektive 0,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i hedgefonder på 1,9 miljarder kronor.

Aktiefonder uppvisade totalt sett ett marginellt nettoutflöde. Störst nettouttag gjordes från globalfonder och tillväxtmarknadsfonder (Andra marknader), medan Nordamerikafonder och Sverigefonder noterade nettoinsättningar under månaden.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 36,8 miljarder kronor. Från aktiefonder uppgår nettouttagen till 40,1 miljarder.

”Oktober var en positiv månad för många fondsparare. Värdeutvecklingen var positiv trots att fler väljer att sälja än att köpa. Precis som när börsen tidigare fallit fort visar de senaste veckorna att den också kan studsa tillbaka snabbt. Stockholmsbörsens uppgång i oktober motsvarar vad många förväntar sig på ett helt år. Om vändningen är här nu vet vi såklart inte. Men den som försöker tajma marknaden riskerar att hamna efter när det vänder”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

nettosparande-okt22-nv

fondkategorier-okt