Fonder Under september månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 2,4 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettouttag, medan de flesta övriga fondkategorier noterade nettoinsättningar. Det framgår av månadsstatistik från Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 203 miljarder kronor och uppgick vid utgången av september till 6.357 miljarder.

”Osäkerheten bland de svenska spararna är tydlig, men det är viktigt att komma ihåg att börsnedgångar hör hemma i en normal börscykel. De mer aktiva spararna valde att dra ned på risken genom att sälja av aktiefonder till förmån för de mindre riskfyllda räntefonderna. Även blandfonder gick hem, där nettoinsättningar noteras. Som vanligt är det viktigt att påminna den enskilde spararen om värdet av att vara långsiktig och att den största risken i ett långsiktigt sparande faktiskt är att inte ta risk alls”, kommenterar Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

I september noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 2,4 miljarder kronor. Korta räntefonder hade nettoinsättningar på 12,6 miljarder. Även långa räntefonder och blandfonder uppvisade nettoinflöden på 4,1 respektive 3,2 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder på 17,5 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 113,1 miljarder kronor. Nysparandet i aktiefonder uppgår, trots nettouttaget under september, till 66,4 miljarder såhär långt under 2021.

fondkategorier-sep

aktiefonder-sep