SPARANDE: SKATTEUNDERLAG ISK 2,94% FÖR 2023 ÅRS KAPITALUNDERLAG

2022-11-24 11:37:27

STOCKHOLM (Direkt) Statslåneräntan per den 30 november 2022 har av Riksgälden fastställts till 1,94 procent.

För inkomståret 2023 års ISK-sparande innebär detta en schablonintäkt på 2,94 procent av kapitalunderlaget att ta upp i deklarationen våren 2024.

Investeringssparkonton (ISK) beskattas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år ökat med 1 procentenhet. Multipliceringssatsen tillåts dock aldrig bli lägre än 1,25 procent.

På schablonintäkten betalas sedan 30 procent skatt.

Schablonintäkten för inkomståret 2022 är 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Schablonintäkten kan användas för att kvitta mot eventuellt underskott av kapital drivet av räntekostnader, något som torde kunna bli aktuellt för fler bolånetagare under 2023 när ränteläget ser ut att bli högre än vad det har varit under 2022 som helhet. Ränteavdraget, som normalt är 30 procent, är begränsat till 21 procent vid underskott av kapital överstigande 100.000 kronor per år.

I den nya regeringens plattform, Tidöavtalet, talades det om att sänka skatten på sparande genom att en grundnivå på 300.000 kronor i ISK (Investeringssparkonto) görs skattefri. Detta var däremot inte med i budgeten för 2023, och någon tidsplan är ännu inte kommunicerad.Direkt-SE