Spara tusenlappar på att byta elavtal

Spara tusenlappar på att byta elavtal

Publicerad 2010-06-09 13:43

Konsumentverket uppmanar folk att byta elavtal, från tillsvidarepris till ett mer förmånligt alternativ.

I ett pressmeddelande går Konsumentverket så långt så att man uppmanar folk med tillsvidareavtal att lägga en kvart vid datorn eller telefonen för att byta till ett mer förmånligt avtal. Cirka en miljon hushåll sitter, på grund av passivitet, kvar med dyra tillsvidareavtal, och betalar i onödan 20 procent mer för elen på grund av detta. Beroende på elkonsumtionen kan detta handla om 2 000 till 4 000 kronor per år.

Trots att det har gått 14 år sedan omregleringen av elmarknaden, och att mycket har blivit bättre, kvarstår många problem för elkonsumenterna.

Marknaden upplevs som svår att överblicka för den genomsnittlige konsumenten. Det är svårt att skilja på vad som hör till elproduktionen, elnätet och elhandeln. Det är dessutom komplicerat att jämföra priser och att sätta sig in i alla olika avtalstyper.

Konsumentverket anmärker också på elföretagens prisinformation, framförallt sättet att redovisa de rörliga priserna kritiseras.

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER