Notering Spac-bolaget Spacett avser att notera sina aktier på Spotlight Stock Market. Inför noteringen gör bolaget en nyemission som kommer att tillföra 27 miljoner kronor. Teckningskursen har satts till 5 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Målbolag ska ha en tydlig affärsmodell med koppling till digitaliseringstrenden, heter det.

”Det finns över 250 mindre bolag som tagit in kapital från externa investerare och som aviserat en intention att noteras. För många av dessa kommer vi att vara ett utmärkt alternativ till en traditionell väg till notering”, skriver vd Marcus Bonsib.

Ett förvärv ska göras inom 36 månader men bolaget uppger sig ha en ambition om att hitta ett målbolag tidigare.

Teckningsperioden löper mellan den 24 november och den 8 december. Första handelsdag är planerad till den 27 december.