Notering Spac-bolaget Spacett steg i den inledande handeln på Spotlight Stock Market.

Under den första kvarten handlades aktien i spannet mellan 5,22 kr och 6,00 kr vilket kan jämföras med teckningskursen på 5 kr per aktie. I samband med noteringen tog bolaget in 27 miljoner kr. Erbjudandet tecknades till 274 procent.

”Vi är överväldigade av den positiva responsen från marknaden för vår SPAC. Genom den framgångsrika emissionen får vi möjlighet att söka efter och sedermera förvärva ett attraktivt onoterat bolag. Sedan vi gick ut med Spacett och våra planer har ett stort antal bolag och rådgivare kontaktat oss. Nu blir vårt fokus på att ta hand om de förfrågningar vi fått, skapa nya kontakter, hjälpa ett bra bolag till börsen och samtidigt skapa värde för oss aktieägare, säger vd Marcus Bonsib i en kommentar.

Spacett söker framförallt bolag med en tydlig affärsmodell med koppling till digitaliseringstrenden.