Aktie Kreditvärderingsföretaget Standard & Poors sänker sitt kreditbetyg för Electrolux med ett steg till BBB+ från tidigare A-. Det framgår av ett pressmeddelande. Utsikterna för det nya kreditbetyget är enligt S&P stabila.

Enligt S&P utvecklades Electrolux verksamhet under 2022 svagare än förväntat på grund av ineffektivitet i leveranskedjan, omstruktureringskostnader och lägre efterfrågan från konsumenterna. Detta ledde till en S&P Global Ratings-justerad skuldsättning i relation till ebitda-resultatet på 5,2 gånger.

Även om kreditvärderingsinstitutet räknar med att bolagets kostnadsbesparingsprogram sannolikt kommer att få ned nyckeltalet till mellan 2,0 och 2,2 under 2023, och under 2,0 år 2024, är nivåerna trots det sämre än S&P:s tidigare antaganden.