Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER AB: NY CHIEF FINANCIAL OFFICER

2021-09-17 14:00:00

Sotkamo Silver AB är glada att kunna meddela utnämningen av Tommi Talasterä till ny finansdirektör, Chief Financial Officer (CFO), för alla koncernföretagen.

Tommi Talasterä har en magisterexamen från Svenska handelshögskolan i Helsingfors och han har arbetat som CFO och ekonomichef både inom gruv-, tillverknings och tjänstesektorn. Han kommer till Sotkamo Silver som CFO för Profile Vehicles och tillträder sin tjänst före slutet av november 2021.

Mikko Sopanen har bestämt sig för att gå vidare till nya utmaningar utanför Sotkamo Silver. Vi tackar Mikko för hans bidrag i utveckling av finanshantering och finansiering.
 

Stockholm den 17 september 2021

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, CEO

Kontaktperson

Erkki Kuronen, CEO, tel. +358 50 599 3539

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 september 2021, klockan 14.00.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

Om Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Bolaget äger Silvergruvan i Sotkamo, var produktionen började i mars 2019. Dessutom har företaget mineralrättigheter till mineralfyndigheter som innehåller ädelmetaller och basemetaller i Finland.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Main Regulated Equity och SOSI1 på Nasdaq Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi

Cision