SOTKAMO SILVER: LÄGRE SILVERHALT MINSKADE FÖRSÄLJNINGEN 4 KV

2021-02-17 09:32:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NGM-noterade Sotkamo Silvers försäljning uppgick till 78 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020 (86). Minskningen förklaras av lägre silverhalt.

Ebitda-resultatet låg på 7 miljoner kronor (5) och rörelseresultatet var -16 miljoner kronor (-32).

Likvida medel var 35 miljoner kronor (30) vid utgången av kvartalet.

Under fjärde kvartalet producerade Sotkamo Silver cirka 349.000 uns silver (418 000), 969 uns guld (1.022), 330 ton bly (337) och 757 ton zink i koncentrat (611).

Kvartalets silverproduktion var i den nedre änden av intervallet 350-430 kilo uns, som har varit variationen i silverproduktionen under de senaste sex kvartalen.

"Volatiliteten hos metallhalterna är hög under en kort period men utjämnar sig bra under kvartals- eller årsperioden. Silverproduktion på 1,58 miljoner uns (för helåret, reds anm) ligger väl inom produktionsvägledningen för hela året, som var 1,4-1,7 miljoner uns", skriver vd Erkki Kuronen.

Den årliga produktionsguiden för 2021 är 1,45–1,75 miljoner uns silver.

Vid tidpunkten för publiceringen av bokslutsrapporten hade Sotkamo Silver-verksamhet, inklusive gruvdrift, produktion och leveranser, knappast haft några effekter av covid-19. Utvecklingen av malmsorteringen har dock försenats på grund av restriktioner för resor och besök.

Förberedelserna för olika refinansieringsalternativ av den nuvarande skuldstrukturen, som meddelades i rapporten för det tredje kvartalet, pågår och förväntas genomföras i mars-april 2021, skriver Sotkamo Silver.Direkt-SE