SOTKAMO SILVER: AVSER GENOMFÖRA RIKTAD NYEMISSION

2021-03-22 18:03:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NGM-noterade Sotkamo Silver avser genomföra en riktad nyemission av upp till cirka 6 miljoner aktier, till svenska och internationella institutionella och professionella investerare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen förväntas tillföra Bolaget mellan 15–20 miljoner kronor.

Teckningskursen i den riktade emissionen och antalet nyemitterade aktier kommer att fastställas genom ett så kallat accelererat book building-förfarande som kommer att påbörjas omedelbart.

Antalet nya aktier som avses emitteras i den riktade emissionen kommer att uppgå till upp till cirka 6 miljoner stycken.

Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln på NGM Main Regulated Equity respektive Nasdaq Helsinki inleds på tisdagen. Utfallet kommer meddelas i ett pressmeddelande innan handeln sätts igång.

"Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera expandering av silvergruvan i Sotkamo, i syfte att förlänga gruvans livslängd med 4–5 år", skriver bolaget.Direkt-SE