I annonssamarbete med SVENSKA FRIBREVSBOLAGET

Annons Många svenskar har gamla pensionsförsäkringar utan aktiva inbetalningar från tidigare arbetsplatser. Försäkringarna kallas för fribrev och har ofta onödigt höga avgifter som påverkar din framtida pension. En ny lagändring har gjort det möjligt att flytta tidigare inlåsta pensionsförsäkringar till en ny aktör, något som kan ge dig lägre avgifter och en högre framtida pension.

De senaste åren har flera regelförändringar införts i syfte att konsumenten ska få mer makt över sina pensionspengar. Den 1 januari 2020 infördes regler som underlättar att flytta och samla utspridda avslutade pensionsförsäkringar, så kallade fribrev. En tjänsteman bygger på sig i snitt åtta fribrev under sitt arbetsliv.

Från och med den 1 juli 2022 finns en ny lagstiftning som ger dig möjligheten att samla ihop och flytta dina fribrev, vilket i sin tur gör att du kan placera dina pensionspengar var du vill.

– Inlåsningen av fribrev har varit en kassako för försäkringsbolagen. Kunden har inte kunnat agera om hen varit missnöjd med avkastningen eller tyckt att avgifterna varit för höga, säger Mattias Fellenius, grundare av Svenska Fribrevsbolaget.

Därför ska du samla ihop dina fribrev

Genom att samla dina fribrev kan du sänka dina avgifter, få bättre villkor och en högre framtida pension. Den som flyttar och samlar sina fribrev till Svenska Fribrevsbolaget sänker sina avgifter i snitt med 130 000 kronor fram till pensionen. Dessutom får du bättre överblick över dina pengar och större möjlighet att förvalta dem så att de växer. Att ha åtta fribrev hos åtta olika försäkringsbolag kan innebära att du måste logga in på flera ställen bara för att byta fonder, vilket kan vara ganska krångligt.

Ta reda på om du gynnas av att samla dina fribrev

Börja med att göra en sammanställning över dina pensionsförsäkringar. Dela sedan upp dem i aktiva försäkringar och i fribrev. Ta sedan reda på vilka försäkringar du kan och bör flytta/slå ihop i syfte att sänka dina avgifter, få högre avkastning och mer i pension.

Svenska Fribrevsbolaget ger dig högre pension genom tre steg:

1. Enkelt & kostnadsfritt att komma igångAnmäl dig här och få en kostnadsfri sammanställning av dina fribrev. Vi går igenom underlaget och gör en pensionsanalys av ditt sparande.

2. Analys & flytthjälp – Visar det sig att vi hittar försäkringar där vi kan erbjuda dig bättre villkor så kontaktar vi dig för att boka in ett möte med en av våra rådgivare. Under mötet går vi igenom underlaget och presenterar de förbättringar som kan göras.

3. Låga avgifter & rätt fonder för dig – Om du väljer att bli kund hos oss så hjälper vi dig att flytta dina pensionsförsäkringar och ger dig råd kring fondval. Svenska Fribrevsbolaget har samma fasta försäkringsavgift oavsett vilka fondval du gör. Hos oss återbetalas alla provisioner dig som kund, vilket gör att du kan vara trygg i att dina kostnader blir lägre och att ersättningen till oss inte påverkas av vilka fonder du väljer.

Av: Svenska Fribrevsbolaget

Detta är en annons från Svenska Fribrevsbolaget och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.