Torsten Jansson, vd, New Wave.

Rapport Detaljhandelsbolaget New Wave redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2021 på 241 miljoner kr och en nettoomsättning på 1.487 miljoner kr, vilket är helt i linje med de preliminära siffror bolaget släppte i mitten av juli. Det framgår av delårsrapporten.

De statliga stöd bolaget erhållit uppgick till 51,2 miljoner kr vilket var 7,1 miljoner kr mer än föregående år.

”Resultatökningen beror främst på en mycket stark bruttovinstmarginal samt en god kostnadskontroll”, skriver bolaget i rapporten.

Kvartalets resultat uppgick till 188 miljoner kr (72,9) och resultatet per aktie blev 2,84 kr (1,11). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 185 miljoner kr (251).

Stark ökning inom Sport & Fritid

Återhämtningen i nettoomsättning för New Wave har skett framför allt i USA, Norden och inom detaljhandeln.

Det framgår av kvartalsrapporten där nettoomsättningen ökade med 13 procent, eller 18 procent i lokala valutor.

Segmentet Sport & Fritid ökade nettoomsättningen med 70 procent medan segmentet Företag minskade med 15 procent, där minskningen är hänförlig till främst Sydeuropa samt Övriga regioner där tradingverksamheten minskade. Bland bolagets kanaler minskade profil med 1 procent medan detaljhandeln stod för en ökning på 51 procent.

Stärkt bruttomarginal

Även bruttomarginalen stärktes jämfört med föregående år till 48,3 procent (39,2). Här bidrog samtliga segment, uppger bolaget i rapporten.

”Fjolårets marginal påverkades främst av att koncernens tradingverksamhet, med en procentuellt lägre marginal, utgjorde en större andel av nettoomsättningen än i årets kvartal. Årets bruttovinstmarginal är i nivå med 2019 och 2018 års andra kvartal”, skriver bolaget.

New Wave tror på fortsatt bra återhämtning vad gäller försäljningen under hösten, men samtidigt oroar utbrott av deltaviruset. Det skriver bolagets vd Torsten Jansson i rapporten för det andra kvartalet.

Pandemin oroar

Pandemin oroar fortfarande men vd:n ser en betydligt starkare marknad där bland annat lättnader för arrangemang bidrar. Han menar dock att det är svårt att göra kortsiktiga bedömningar, men har en ljus syn i det längre perspektivet.

”Långsiktigt är jag mer övertygad än någonsin om en mycket bra utveckling. Vi har ett oerhört bra och erfaren management, våra varumärken fortsätter att stärkas, vi har fantastisk personal och en oerhört stark balansräkning”, skriver Torsten Jansson.