SOLTECH: ÖKAD OMSÄTTNING, EBITDA -8,3 MLN KR 1 KV

2021-05-12 08:37:49

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Solenergibolaget Soltechs intäkter uppgick till 145 miljoner kronor under det första kvartalet 2021 (52,8).

Koncernens ebitda-resultat blev -8,3 miljoner kronor (-1,3). Ebitda har påverkats negativt av icke kassafödespåverkande engångseffekter om -11,7 miljoner kronor.

Ebit uppgick till -28,4 miljoner kronor (-14,7).

Periodens resultat efter skatt blev -18,2 miljoner kronor (-5,5). Resultatet har påverkats av orealiserade kursdifferenser i den kinesiska verksamheten med 40,1 miljoner kronor (34,8) samt av ovan nämnda engångseffekter om -11,7 miljoner kronor. Resultat per aktie blev -0:33 kronor (-0:05).

Periodens kassaföde för koncernen uppgick till -102 miljoner kronor (-61,4).

"Covid-19 har påverkat den svenska verksamheten i första kvartalet, främst i form av uppskjutna projekt. Orderingången är emellertid fortsatt god", skriver Soltech.Direkt-SE