Bostad Att installera solceller höjer värdet på huset med 135 000 kr. Det visar en färsk analys som SBAB och Booli har gjort.  

Skenande elpriser och klimatmedvetenhet har ökat intresset för solpaneler.

Och på bara några år har antalet solcellsanläggningar nästan dubblerats, enligt Energimyndigheten. I början av året fanns drygt 92 000 solcellsanläggningar, vilket är en ökning med 46 procent mot 2020.

–På grund av de höga elkostnaderna kan vi förvänta oss att fler har installerat solceller innan utgången av 2022. Redan i dag finns det ganska många hus att köpa som har solceller. Även om huset skulle vara dyrare än ett hus utan solceller så får man lägre elkostnader utan att behöva göra själva investeringen, samtidigt som man gör en insats för miljön, säger Axel Wallin, hållbarhetschef på SBAB.

Banken har tagit hjälp av Booli för att räkna ut om solceller på taket höjer värdet på en villa.

Och det gör det.

135 000 kr höjs värdet i genomsnitt visar analysen från Booli och SBAB. Men att installera solceller kostar ungefär detsamma.

– Trots att statistiken endast sträcker sig från 2018 och framåt har vi kunnat göra en statistisk värdering som visar att installation av solceller höjer värdet på ett hus med i genomsnitt 135 000 kronor, säger Christopher Madsen, analytiker på Booli och fortsätter om investeringskotanderna:

–Undersökningen visar även att värdeökningen motsvarade investeringskostnaden, vilken i genomsnitt låg på 137 000 kronor, efter bidrag. Även om det handlar om en stor investering, med en förhållandevis lång intjänandeperiod, så kan husägare som flyttar innan de tjänat in investeringskostnaden i många fall glädjas åt ett högre försäljningspris. 

Enligt en undersökning som Vattenfall gjorde nyligen, som Privata Affärer skrev om,  är intresset stort för solpaneler bland villaägare. 57 procent kan tänka sig att investera i solenergi. 

Om Solcellsanalysen

  • Statistiken är framtagen genom att se hur Boolis statistiska värdering skiljer sig mellan hus med solceller och hus utan solceller.
  • Booli har tittat på 348 hus med solceller där försäljning har skett.
  • Datakällorna består av Boolis databas med information om bostäder, värderingar, objektbeskrivningar på sålda fastigheter samt data på installerade solcellsanläggningar levererat av Energimyndigheten.
  • Datan består av alla försäljningar med tillhörande statistiska värderingar i Sverige mellan 2018-01-01 och 2022-04-08. Därefter matchas de försäljningarna till solcellsdatan.