Pension Det statliga premiepensionsvalet AP7 Aktiefond har stått emot bra i den senaste tidens oro på aktiemarknaden. AP7 Räntefond är dock en av förlorarna på ränteuppgången och har faktiskt fallit mer än aktiefonden.

Kriget i Ukraina, stigande inflation och högre räntor. Det har inte varit någon lätt miljö att navigera för världens kapitalförvaltare. AP7 Aktiefond, som är grundstenen i premiepensionssystemets soffliggaralternativ AP7 Såfa, har dock klarat marknadsturbulensen bra och endast backat med 2,8 procent sedan årsskiftet.

Såfans andra byggsten, AP7 Räntefond, som ska bidra till att minska risken när pensionen närmar sig, har däremot drabbats av den senaste tidens uppgång i marknadsräntorna på grund av den snabbt stigande inflationen. Det har till och med gjort att AP7 Räntefond backat mer än aktiefonden hittills i år – minus 3,0 procent för att vara exakt.

– Aktiefonden har klarat sig bra mot index och det beror i huvudsak på att vi är diversifierade mot många olika valutor genom vår globala aktieexponering. Vi har många investeringar som är noterade i dollar och i år har kronan både försvagats och sedan förstärkts mot dollarn, säger Ingrid Albinsson, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden.

– Så i år har valutaeffekter hållit emot den nedgång som annars varit väldigt tydlig på aktiemarknaden, säger hon.

Ingrid Albinsson förväntar sig en skumpig börsresa framöver med stora kursrörelser både upp och ned.

– Förutsättningarna är sådana med geopolitisk oro med det förfärliga kriget i Ukraina samt en uppgång i inflationen med stigande bränsle- och livsmedelspriser. Det betalar vi nu för i form av stigande volatilitet. Det är en marknad man bör vara försiktig i.

Den snabbt stigande inflationen har resulterat i högre marknadsräntor. Det har fått ränteinstrument att tappa i värde vilket har gjort att räntefonder i dag visar negativ avkastning. Den trenden väntas även fortsätta så länge räntorna stiger.

– Vi har inte sett en uppgång i räntorna på flera år, men det är vad som händer med räntesparandet när räntorna drar sig uppåt.

– Även i vår fond kan vi se en effekt av att de svenska räntorna har stigit och att vi kan förvänta oss mer av Riksbanken, säger Ingrid Albinsson.

Hur ser framtiden ut för räntefonder om räntorna fortsätter att stiga?

– Det innebär att räntesparande kommer att visa negativa siffror, även om det inte kommer att märkas så mycket i vår fond eftersom löptiden i snitt är tre år. Nu har räntorna endast stigit något, men de kan säkert komma att stiga ytterligare.

Fakta: AP7 Såfa

Nästan 5 miljoner svenskar sparar i premiepensionssystemets ickevalsalternativ AP7 Såfa. Fonden består av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond.

Fördelningen mellan fonderna anpassas efter spararens ålder. Upp till och med 55 års ålder består AP7 Såfa av 100 procent AP7 Aktiefond. Vid 56 års ålder minskar andelen aktiefond med 3 till 4 procent per år medan andelen räntefond ökar. På så sätt utsätts spararna för allt mindre risk upp till 75 års ålder då fördelningen stannar på två tredjedelar räntefond och en tredjedel aktiefond.

Källa: AP7