SÖDRA: HÖJER VIRKESPRISERNA PÅ FÖRVÄNTAN OM HÖG EFTERFRÅGAN

2022-10-07 12:05:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Södra höjer priserna på massaveden och bränsleveden som köps in från medlemmarna med 30 respektive 50 kronor, från och med fredagen den 7 oktober.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Det råder fortsatt hög efterfrågan på massaved och bränsleved. Efterfrågan drivs framåt av ett stort behov av pappersmassa globalt och en ansträngd energisituation i Europa. Denna bedöms hålla i sig på både kort sikt och under hela vintern", skriver Södra.

Efter höjningen är grundpriset för prima barrmassaved 465 kronor per fastkubikmeter och prima björk- och aspmassaved 505 kronor.

Prishöjningen ska också stötta Södras 52.000 medlemmars aktiva skogsbruk med särskilt fokus på gallring, heter det.

"Vi bedömer att den höga efterfrågan på massaveden kommer bestå under längre tid, men är samtidigt medvetna om att det turbulenta omvärldsläget skapar volatila marknader - både i Sverige och Europa. Därför följer vi utvecklingen och den senaste tidens svängningar på marknaden mycket noggrant för att anpassa vår verksamhet", kommenterar Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.Direkt-SE