Placera Mycket talar för att det andra kvartalet var lågpunkten för ekonomin. Men styrkan de närmsta månaderna är beroende av förnyade och förlängda stödpaket för att inte tappa momentum. Det skriver Söderberg & Partners i en färsk strategirapport där bolaget alltjämt rekommenderar neutral vikt för samtliga tillgångsslag i portföljen. Men inom aktieslaget gäller det att välja rätt inriktning.

När det gäller aktiemarknaden väntas ett fortsatt omfattande stöd från centralbankerna. Men samtidigt begränsar de höga värderingarna den taktiska potentialen, menar Söderberg & Partners. Men så länge räntorna är låga och konjunktursignalerna ger stöd åt vinstprognoserna så finns förutsättning för att aktiemarknaden ska bibehålla sin attraktionskraft, skriver Söderberg & Partners i strategirapporten med titeln ”Climbing the Wall of Worry”.

Söderberg & Partners har en ”trafikljusmodell” både på region- och sektornivå inom aktieslaget. När det gäller regioner så får Nordamerika och tillväxtmarknader grönt ljus.

”USA-börserna har under sommarmånaderna fortsatt att visa styrka även om osäkerheten på sistone har ökat, i synnerhet på tekniktunga Nasdaq. Men den amerikanska aktiemarknaden innefattar en större andel tillväxtorienterade bolag än många andra marknader och även om den trubbigt definierade gruppen värdebolag andas viss morgonluft ser vi att tillväxtbolag fortsatt har goda chanser att gå starkt. Vi ser också förutsättningar för att börsuppgången i USA ska breddas”, skriver Söderberg & Partners.

Europa och Norden får gult ljus.

”Då vi väntar oss en fortsatt ekonomisk återhämtning och med det också att en större bredd bolag kommer kunna bidra till utvecklingen på börsen håller vi ett gult betyg på den europeiska aktieregionen. Samtidigt kan handelskonflikten mellan USA och Kina liksom en starkare euro resultera i ytterligare press.

Japan och nya tillväxtmarknader får däremot rött ljus.

”Vi upprepar vårt negativa betyg för Japan och ser bättre förutsättningar i andra regioner där andelen tillväxtbolag är större och ett starkare stöd för höga förväntningar finns”, skriver Söderberg & Partners.

På sektornivå får IT, material och sällanköpsvaror grönt ljus.

”Den postitiva förändringstakten i makroekonomin anser vi ger stöd åt ett grönt betyg på vissa mer cykliska faktorer som råvaror. Därutöver ser vi fortsatt potential i sektorer som gynnas av den påskyndade omställningen i spår av pandemin”, skriver Söderberg & Partners.

Industri, hälsovård, fastigheter, kommunikation och finans får gult medan kraftförsörjning, energi och dagligvaror får rött ljus.

”Mer begränsad potential ser vi i de mest defensiva sektorerna som till exempel dagligvaror och kraftförsörjning. Detta då vi bedömer att förhoppningarna om en stark återhämtning övergripande kommer att fortsätta dominera sentimentet på de finansiella marknaderna under hösten och därigenom prägla den relativa sektorutvecklingen”, skriver Söderberg & Partners.

Men Söderberg & Partners påpekar också att det finns en hel del osäkerhetsmoment framöver som eventuellt kan dämpa börshumöret framöver.

”I närtid finns en rad osäkerhetsmoment att hantera förutom coronapandemin, som presidentval i USA, att Brexit närmar sig, samt maktbalansen och handelskonflikten mellan USA och Kina. Finansmarknaderna har höga förhoppningar på kommande år med unisont positiva prognoser, vilket är en stor risk i sig. Samtidigt går det inte att bortse från att klimatet för risktillgångar, tack vare penning- och finanspolitiken, är mycket gynnsamt. Strategirapportens titel ”Climbing the wall of worry” ger därför en sammanfattande och beskrivande bild av utsikterna”, skriver Söderberg & Partners.

Fed
Fedchefen: Fler virusfall kan utmana återhämtningenFör tidigt att säga hur effektivt vaccin är för ekonomin
Foto: AP/TT
Wall Street
Breda nedgångar på Wall Street
Valuta
SEB: Då går dollarn under 8 kr
Foto: istockphoto
Analys
HSBC: Norwegians död blir SAS bröd
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Fredag kl 10: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Börsen
Nedåt på Stockholmsbörsen
Analys
DNB ser köpläge i Ericsson
Inflationen
Riksbanken: Inflationen förblir låg men är inte i fokus just nu
Aktie
Readly: Positivt börsinträde trots turbulens
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Aktier
Så handlar spararna i börsrallytRekordstort antal affärer hos Nordnet
Inflationen
SCB: Lätt ökning av inflationen i oktoberSteg 0,3 procent jämfört med oktober 2019
Rapport
Rejäl intäktsökning för ReadlyMen förlusten ökade också
Rapport
Ökad förlust för Fingerprint
Rapport
Ferronordic ökade omsättningen
Rapport
Balcos resultat sjönk något
Rapport
Vinst för SSM
Asien
Mest nedåt på börserna i Asien
Börsen
Goldman Sachs: Så mycket ska S&P 500 stiga
Foto: Shutterstock
Skatt
Dags skicka in kvarskatten"Chockränta" och kronofogden väntar dem som inte betalar
Aktier
Aktierna som stigit mest i rallyt
Foto: Janerik Henriksson/TT
Fonder
Svenska fonder fortsätter lämna Evolution
Konjunktur
Riksbanken: Fortsatt risk för finansiell instabilitet"Kan krävas ytterligare stödåtgärder"
Obligationsköp
"Tveksamheter kring Riksbankens obligationsköp""Långsiktiga oroande konsekvenser"
Analyser
Här är onsdagens köprekar