Placera Efter att de nordiska aktiemarknaderna rekylerat ner från tidigare toppnivåer har Söderberg & Partners höjt nordiska aktier ett snäpp i den taktiska allokeringsindikatorn.

– Det är en effekt av den priskorrigering vi såg under september och att vi därför såg ett intressant läge att taktiskt öka riskexponeringen något, säger Marcus Tengvall, investeringsstrateg på Söderberg & Partners.

Han påpekar att bolaget under sensommaren och hösten varnat för en ökad risk för rekyler och mer oroliga finansiella marknader. Men grundinställningen varit att dessa rekyler ses som köptillfällen om marknadsförutsättningarna inte förändrats markant.

– En kombination av osäkerhetsmoment, bland annat tillväxt- och inflationsoro, har gjort att nordiska aktiemarknaderna rekylerat tydligt från tidigare toppnivåer.  Men osäkerheten bottnar främst i en ansträngd utbudssituation i många sektorer som härrör från en mycket god efterfrågan. Därför bedömer vi att utsikterna fortsatt är goda för en fortsatt stark konjunktur med stöd av rådande finans- och penningpolitik, säger Marcus Tengvall.

Betyget för nordiska aktier har därför höjts från gult (neutral) till ljusgrönt. Betygsförändringen ”finansieras” genom att betyget för räntor sänkts ytterligare ett steg till rött från orange.