Analys Sobi tar i och med köpet av de amerikanska rättigheterna av läkemedlet Synagis av Astra Zeneca ett rejält kliv mot diversifiering. Det skriver Pareto i en snabbkommentar efter tisdagens storaffär där köpeskillingen uppgår till 13,6 miljarder kr.

”Vid en första anblick ser det ut som en affär som passar som hand i handske då den både passar in i immunologi- och barninriktningen hos Sobi, men smakar det så kostar det”, skriver analyshuset.

Pareto betraktar Synagis-köpet som en kassako då Sobi bedömer att läkemedlet har en lönsamhetsmarginal på ebita-nivå på över 60 procent.

Pareto tror även att Sobi kan komma att använda delar av de 130 anställda som följer med förvärvet till att marknadsföra andra, befintliga såväl som kommande, Sobi-produkter i USA.

”Denna affär är omdanade för Sobis del och vi förväntar oss en inledande positiv aktiekursreaktion”, fortsätter Pareto som kommer att ändra sina Sobi-estimat betydligt.

Carnegie menar också i en snabbkommentar att affären är förståelig men samtidigt att prislappen är rågad:

”Medan vi tycker att affären är väl i linje med den långsiktiga strategin så tycker vi att den underliggande värderingen är på den höga sidan, särskilt mot bakgrund att Synagis är en dalande tillgång och att det finns betydande tilläggsbetalningar kopplad till affären”.

SEB Active Trading kommenterar i sin tur:

”Det är onekligen ett gigantiskt förvärv som kommer att transformera Sobi till ett helt annat investeringsobjekt”, och beskriver affären som en stor amerikanska språngbräda för specialistläkemedelsbolaget.

Köpeskillingen består dels av 9,1 miljarder kr i kontanter och dels av nyemitterade Sobi-aktier motsvarande 4,5 miljarder kr som gör att Astra Zeneca kommer att äga runt 8 procent av Sobi.

Avtalet innebär även att Sobi kommer att hälftenäga läkemedelskandidaten MEDI8897, som är en uppföljningsprodukt till Synagis, på den amerikanska marknaden.

Synagis är ett läkemedel som är godkänt för prevention av allvarliga nedre luftvägsinfektioner orsakade av RSV hos barn med hög sjukdomsrisk.

Vid 11.30-tiden på tisdagen hade Sobi-aktien klättrat runt 1 procent till drygt 181 kr. Dagshögstanoteringen uppgick vid samma tidpunkt till närmare 194 kr.