Rapport Specialistläkemedelsbolaget Sobi redovisar ett ebita-resultat på 933 miljoner kr. Väntat var ett resultat om 902 miljoner enligt en sammanställning från Infront Data där 6 analytiker deltog. Trots det föll aktien cirka 13 procent under förmiddagen.

Nettoomsättningen uppgick till 2.315 miljoner kr, att jämföra med förväntade 2.319 miljoner.

Sobi redovisar en försäljning av blödarsjukaläkemedlet Elocta i egna regioner på 873 miljoner kr för det tredje kvartalet. Analytikerna hade samtidigt förväntat sig en försäljning på 776 miljoner kr, enligt snittförväntningar från sex analytiker sammanställt av Infront Data.

Blödarsjukaläkemedlet Alprolix, i egna regioner, nådde en försäljning på 255 miljoner kr. Här låg analytikernas snittförväntningar på 279 miljoner kr.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.