Rapport Specialistläkemedelsbolaget Sobi slog analytikernas resultat- och omsättningsförväntningar. Men det blir inte någon utdelning vilket dock var väntat. 

Sobi redovisar ett ebita-resultat för det fjärde kvartalet 2022 på 2.455 miljoner kronor.

Analytikernas genomsnittliga förväntan låg på 2.306 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser.

Nettoomsättningen uppgick till 5.991 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt väntat sig 5.640 miljoner.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Ingen utdelning var väntad enligt Infronts sammanställning.

Prognostiserar marginaler i låga 30 procenttal

Sobi förväntar sig en justerade ebita-marginal i låga 30 procenttal av intäkterna för 2023.

Det framgår av bokslutet för 2022.

Analytikerna förväntade sig inför rapporten att den justerade ebita-marginalen för 2022 skulle hamna på 33,4 procent, enligt Infronts konsensus.

Vad gäller intäktsprognosen för helåret räknar bolaget med att intäkterna förväntas öka med ett lågt till medelhögt ensiffrigt procenttal vid oförändrade valutakursrörelser (CER).

Analytikernas snittestimat för helårsförsäljningen låg inför rapporten på 19,7 miljarder kronor. Analytikerna hade därmed räknat med en tillväxt på 4,8 procent.

Under helåret 2022 var Sobis omsättning 18,8 miljarder kronor.