Aktie Mot bakgrund av det bud från Advent och GIC har Sobis styrelse beslutat att offentliggöra preliminära siffror för det tredje kvartalet. Sobi justerar även prognosen kring intäkter och ebita-resultatet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Intäkterna i det tredje kvartalet beräknas uppgå till 3,8 miljarder kronor och ebita till 1,2 miljarder. Det motsvarar en ebita-marginal om 31 procent.

Med hänsyn till Sobis resultat under det tredje kvartalet förväntas intäkterna för helåret 2021 ligga i intervallet 14,5-15,0 miljarder, mot tidigare prognos om 14,0-15,0 miljarder kronor med en förväntad ebita-marginal i intervallet 33-35 per procent. Tidigare prognos kring ebita-marginalen var 30-35 procent.