Rapport Specialistläkemedelsbolaget Sobi redovisar ett ebita-resultat på 951 miljoner kr. Väntat var ett resultat om 783 miljoner enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen uppgick till 2 289 miljoner kr, att jämföra med förväntade 2 111 miljoner.

Sobi upprepar prognosen för ebita-resultatet för helåret 2018 till 3,4-3,6 miljarder kr, från tidigare 2,8-3,0 miljarder kr. Det framgår av bolagets rapport.

Bolaget upprepar även intäkts-bedömningen till mellan 8,6-8,8 miljarder kr från tidigare 7,9-8,1 miljarder kr.

Prognosen för bruttomarginalen spås fortsatt bli minst 70 procent.

Analytikernas snittförväntningar låg inför rapporten på 8,5 miljarder kr i försäljning, 71,7 procent i bruttomarginal samt 3,2 miljarder kronor i ebita-resultat för 2018, enligt SME Direkt.

Sobi redovisar en försäljning av blödarsjukaläkemedlet Elocta i egna regioner på 794 miljoner kr för det andra kvartalet. Analytikerna hade samtidigt förväntat sig en försäljning på 725 miljoner kr, enligt konsensus från SME Direkt.

Blödarsjukaläkemedlet Alprolix, i egna regioner, nådde en försäljning på 263 miljoner kr. Här låg analytikernas förväntningar på 173 miljoner kr.