Rapport (Uppdaterad) Specialistläkemedelsbolaget Sobi redovisar ett ebita-resultat på 916 miljoner kr (619). Det är klart bättre än väntat, men aktien backar på börsen.

Snittestimatet låg på 831 miljoner i Infront Datas sammanställning av prognoser från fem analytiker.

Nettoomsättningen uppgick till 2.571 miljoner kr (1.875). Snittestimatet var 2.444 miljoner.

Sobi redovisar en försäljning av blödarsjukaläkemedlet Elocta i egna regioner på 945 miljoner kr för det fjärde kvartalet (540).

Analytiker hade samtidigt förväntat sig en försäljning på 926 miljoner kr, enligt Infront Data som sammanställt estimat från fyra analytiker på denna punkt.

Blödarsjukaläkemedlet Alprolix, i egna regioner, nådde en försäljning på 303 miljoner kr (131).

Här låg analytikers snittestimat på 290 miljoner kr.

Negativt sentiment

Sobis rapport för det fjärde kvartalet var hyfsat i linje med förväntningarna och kommer inte vara tillräckligt för att vända det negativa sentimentet i aktien.

Det menar Pareto som har en behåll-rekommendation på aktien i en kommentar efter bokslutsrapporten på onsdagsmorgonen.

”Där fanns vissa ljuspunkter i rapporter, till exempel försäljningen av Elocta, men vi tror inte att det kommer att vara tillräckligt för att driva fram en återhämtning i Sobi-aktien, tvärtom, vi skulle inte bli förvånade vid en något negativ reaktion”, skriver Pareto som menar att utsikterna för det kommande året, ”som vanligt”, var försiktig.

Sobi-aktien har gått ned med 22 procent senaste halvåret.