Aktier Sobi, förvärvar USA-rättigheterna till läkemedlet Synagyis av Astra Zeneca.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 13,6 miljarder kr. Köpeskillingen består dels av 9,1 miljarder kr i kontanter och dels av nyemitterade Sobi-aktier motsvarande 4,5 miljarder kr. Det framgår av ett pressmeddelande.

Synagis är ett läkemedel som är godkänt för prevention av allvarliga nedre luftvägsinfektioner orsakade av RSV hos barn med hög sjukdomsrisk. Det är det enda godkända förebyggande behandlingen för infektioner orsakade av RSV.

Astra Zeneca har ett partnerskapsavtal med läkemedelsbolaget AbbVie avseende rättigheterna till Synagis utanför USA. Detta kommer inte att påverkas.

Avtalet innebär däremot att Sobi kommer att ha rätt att ta del av 50 procent av framtida potentiell avkastning frän läkemedelskandidaten MEDI8897, som är en uppföljningsprodukt till Synagis, på den amerikanska marknaden.

Efter slutförandet av förvärvet kommer Astra Zeneca att äga 8,1 procent av det totala antalet aktier och rösterna i Sobi. Astra Zeneca har åtagit sig att under en period om 12 månader från slutförandet av förvärvet att inte sälja aktierna de erhållit som vederlag och att under en period om 18 månader från slutförandet av förvärvet inte förvärva ytterligare aktier i Sobi.

”Synagis kommer att bli en viktig strategisk katalysator för bolagets fortsatta utveckling och skapar en kraftfull plattform för tillväxt inom sällsynta sjukdomar. Vi ser tillskottet som en språngbräda för att driva en hållbar tillväxt i USA och det gör Sobi till en mer attraktiv partner”, sade vd för Sobi, Guido Oelkers.