Vinstöverraskning från Sobi

Publicerad 2016-10-27 08:06

Rapport Sobi rapporterar en vinst som var betydligt högre än väntat. Specialistläkemedelsbolaget höjer dessutom prognoserna för helåret.

 Sobi redovisar ett ebita-resultat på 282 miljoner kronor. Väntat var ett resultat om 186 miljoner enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen uppgick till 1.171 miljoner kronor, att jämföra med förväntade 1.136 miljoner.

Höjer prognoser

Sobi höjer sina prognoser för helåret 2016. Bolaget spår nu att intäkterna för 2016 hamnar i intervallet 5,125-5,2 miljarder kronor, mot tidigare 4,8-5,0 miljarder.

Prognosen för bruttomarginalen höjs till den översta delen i tidigare intervall till 70 procent, från tidigare 68-70 procent.

Prognosen för ebita-resultatet lyfts till 1,475-1,525 miljarder kronor, från tidigare 1,2-1,3 miljarder.

Det framgår av bolagets rapport.

Enligt SME Direkt ligger analytikernas snittförväntningar på 5,18 miljarder kronor i försäljning, 70,4 procent i bruttomarginal samt 1,51 miljarder kronor i ebita-resultat för helåret 2016.