Snabbväxare med mer att ge


Het aktieraket står sig

Publicerad 2010-04-08 07:09

Datalagringsbolaget Proact växer så det knakar. Samtidigt har aktien gått som en raket på börsen. Och ännu är det inte för sent att hoppa på.

Proact är kanske inget fynd på kort sikt efter det senaste årets kursdubbling. Men med en placeringshorisont på ett par år ser aktien billig ut – om IT-företaget klarar av att hantera verksamheten lika bra som de senaste åren.

VA tror att ledningen fixar det och rekommenderar köp med en riktkurs på 125 kronor, vilket betyder en kurspotential på nästan 40 procent.

Proactaktien har dubblerats under det senaste året och handlas nu till 90 kronor per aktie. Det ger en värdering på bolaget på 875 miljoner kronor. Proact omsatte i fjol 1 253 miljoner kronor, vilket var 20 procent mer än under 2008. Det ger ett p/s-tal (aktiekursen/försäljningen) på 0,7, inte direkt avskräckande när bolaget växer med 20 procent per år. Försäljningstillväxten imponerar alldeles särskilt med tanke på att marknaden (räknat i omsättning) krympte under fjolåret.

”Vi tog marknadsandelar i fjol då marknaden beräknas ha krympt med 1 procent samtidigt som vi växte med 20 procent. Långsiktigt bör tillväxten för branschen återgå till minst det historiska snittet som är 5 procent”, säger bolagets vd Olof Sand.

IT-bolaget hjälper sina kunder att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av data. Man säljer inte bara konsulttjänster utan också support och system.

”Nyckeln till framgång är att specialisera sig och fokusera verksamheten”, säger Olof Sand.

Verksamheten kan vara lite svängig från kvartal till kvartal. Normalt sett är det årets sista kvartal som brukar uppvisa högst tillväxt och bäst lönsamhet. Både 2008 och i fjol var vinstmarginalen uppe på 6 procent det sista kvartalet medan årets första kvartal är det sämsta.

Proact skryter gärna om den fina utvecklingen som man haft de senaste 20 kvartalen i följd med förbättrad lönsamhet varje enskilt kvartal i jämförelse med året innan.

Skrytet har fog för sig. Tillväxten och lönsamheten imponerar.

Lyckas Proact få fäste i fler länder, vilket är planen, kan aktien mycket väl dubbleras en gång till på ett par års sikt. Marknaden finns där och den växer antagligen snabbare än de flesta prognoser gör gällande.

Den stora utmaningen för en liten aktör som Proact är att orka etablera nya marknader utan att det tär på lönsamheten. De länder som bolaget kommer att angripa i första hand är England, Tyskland och Polen.

Resultatet efter skatt ökade med 35 procent i fjol till 52 miljoner kronor. I år räknar VA med att vinstmarginalen förbättras till 5,7 procent och att vinsten stiger till 80 miljoner kronor. Det ger ett p/e-tal på 11 räknat på årets vinst.

Redan nästan år bör vinstmarginalen förbättras till 6 procent samtidigt som omsättningen stiger till 1 750 miljoner kronor. Det innebär att p/e-talet sjunker till låga 8. Det är billigt för en lönsam snabbväxare.

Bolagets målsättning att nå en vinstmarginal på 7 procent är, till skillnad mot många andra börsbolags finansiella målsättningar, klart realistiskt och det inom en snar framtid. Man når inte det målet i år eller nästa år men väl under 2012 kan bolaget vara i mål.

Delar av verksamheten är mycket stabil. En tredjedel av bolagets omsättning är kontrakterad med en löptid på 3–5 år vilket ger en bra bas att växa från. Den kontrakterade verksamheten är inte bara trygg utan också mer lönsam än den övriga verksamheten.

Ny verksamhet är som i de flesta branscher dyr att förvärva då den belastas med försäljnings- och etableringskostnader.

De senaste åren har bolaget etablerat sig i Holland och Estland. Kostnaderna har tagits över resultatet och länderna är nu lönsamma och bidrar således till vinsten.

Erövringen av Europa kommer att fortsätta att belasta esultatet med etableringskostnader för länder som England, Tyskland och Polen.

Det är inte heller någon vågad gissning att Olof Sand & Co kommer att köpa några mindre bolag längs vägen i stället för att bygga upp allt från grunden. Proact kan säkert också komma att fungera som underleverantör till någon av de stora systemleverantörerna.

Prognoserna för hur mycket datalagringsvolymen växer varierar kraftigt, men att den är i stark tillväxt råder det ingen tvekan om.

Analysföretaget Gartner spår att datavolymerna växer med 800 procent fram till 2012. Samtidigt sker en snabb teknikutveckling och en påföljande prispress.

”Det är en ständig prispress i vår bransch precis som i många andra. Det är dock inget nytt utan det gäller att fortsätta att springa fortare och att vara smartare än konkurrenterna. Det som är kul är att trenden är positiv med en enorm underliggande tillväxt i den datamängd som ska lagras”, säger Olof Sand.

Proact blir aldrig jättestort, men fyller en funktion om man fortsätter på den inslagna vägen. Det lönar sig för aktieägarna.

Av Johan Bergsgård

marknaden växer. Behovet av datalagring och arkivering ökar. scanpix

nischar in sig. Olof Sand tror på specialisering.