Rapport Fastighetsbolaget Logistea, som tidigare hette Odd Molly, redovisar en förlust för det tredje kvartalet. Samtidigt konstaterar bolaget att tillväxten varit kraftig under den inledande delen av fjärde kvartalet.

Logistea redovisar ett resultat efter skatt på -4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (7). Hyresintäkterna var 23 miljoner kronor (3).

Förvaltningsresultatet uppgick till 3 miljoner kronor (1).

Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 12 miljoner kronor (18).

Snabb tillväxt under fjärde kvartalet

Logistea hade vid tredje kvartalets utgång cirka 165.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och 1.484 miljoner kronor i fastighetsvärde.

Efter kvartalets slut har ytterligare fastigheter till ett värde av 481 miljoner kronor tillträtts i Falkenberg, Karlskoga och Kristinehamn, konstaterar bolagets avgående vd Jennie Högstedt Björk i delårsrapporten.

”Därutöver uppgår värdet för ny- och tillbyggnationer som planeras färdigställas inom 12 månader till 229 miljoner kronor. Genomsnittlig återstående hyreskontraktstid uppgår till 6,3 år”, skriver Logistea-vd:n vidare.

Bolaget rekryterade i september Niklas Zuckerman som ny vd. Han tillträder under december.