SMOLTEK: UTVÄRDERINGSLICENS FÖR CNF-MIM FÖRNYAS INTE

2021-03-18 17:32:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nanoteknologibolaget Smoltek meddelar att det utvärderingslicensavtal som ingicks i mars 2020 med "en av världens största kondensatortillverkare" inte förnyas och att det underliggande utvärderingsprojektet är avslutat.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kondensatortillverkaren fortsätter i egen regi att utveckla en alternativ process för en del av produktionskedjan utanför Smolteks teknologi-plattform, men som har potential att ytterligare höja attraktionskraften i CNF-MIM-tekniken, heter det.

Licensavtalet som tecknades i mars 2020 för utvärdering av Smolteks CNF-MIM-teknologi löpte ut den 31 december 2020, efter att ha förlängts två gånger under projektperioden.

"Kondensatortillverkaren har, som en del i sin utvärdering, arbetat med en alternativ process för del av tillverkningskedjan utanför Smolteks teknologiplattform, en process som har visat sig behöva ytterligare utvecklingsarbete. Tillverkaren fortsätter nu med utvecklingen av denna process och Smoltek ser goda möjligheter till att ta upp samarbetet igen när deras arbete har kommit längre. Parterna kommer även att hålla en tät dialog kring andra möjligheter att kommersialisera Smolteks CNF-MIM-teknologi", skriver Smoltek i pressmeddelandet.Direkt-SE