SMOLTEK: SANKTIONSAVGIFT FI PÅ 1,1 MLN KR

2022-10-14 17:21:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansinspektionen ålägger Smoltek en tillkommande sanktionsavgift om 1,1 miljoner kronor utöver den tidigare sanktion som Spotlight tidigare utfärdat gentemot bolaget avseende överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning i samband med den företrädesemission som genomfördes under inledningen av 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Smoltek avser att tillsammans med sin legala rådgivare gå igenom Finansinspektionens beslut och därefter besluta huruvida bolaget kommer att överklaga beslutet.

"Bolaget vill poängtera att den nu utfärdade tillkommande sanktionsavgiften baserar sig på samma händelser och omständigheter som Spotlight sedan tidigare fattat beslut kring och som kommunicerats av bolaget", heter det i pressmeddelandet.Direkt-SE