SMOLTEK: RÖRELSERESULTATET SJÖNK TILL -12,1 MLN KR 3 KV

2022-10-27 15:34:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Smoltek, som utvecklar processteknik och produkter baserade på kolnanoteknik, redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på -12,1 miljoner kronor (-3,2).

De totala intäkterna sjönk till 2,1 miljoner kronor (2,7), varav nettoomsättningen steg till 1,0 miljoner kronor (0,4).

Nettoresultatet sjönk till -12,1 miljoner kronor (-3,1).

"Den högre kostnadsbilden jämfört med föregående år kan förklaras av fortsatt teknikutveckling och uppstart av industrialisering och kommersialisering av bolagets CNF-MIM-teknologi samt fortsatt utveckling av teknologin för vårt nanofiberbaserade cellmaterial till elektrolysörer", skriver Smoltek i delårsrapporten.

I september föreslog styrelsen en företrädesemission på 67 miljoner kronor med teckningsperiod mellan den 2 och 16 november.Direkt-SE