SMOLTEK: ÖKAD OMSÄTTNING MEN FÖRSÄMRAT RESULTAT 4 KV

2023-02-22 14:47:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Smoltek, som utvecklar processteknik och produkter baserade på kolnanoteknik, redovisar ett resultat efter skatt på -14,4 miljoner för det fjärde kvartalet 2022 (-8,5).

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1,7 miljoner kronor (0,4).

"Inom affärsområde vätgas tecknade vi under fjärde kvartalet avtal med en ledande europeisk elektrolysörtillverkare för utvärdering av vårt cellmaterial. Samtidigt fortsätter projektet för utveckling och test av cellmaterialet, som vi gör tillsammans med en stor tillverkare av insatsprodukter till elektrolysörer, där resultat väntas under våren", skriver vd Håkan Persson i rapporten.Direkt-SE