SMOLTEK: NETTORESULTATET FÖRSÄMRADES TILL -7 MLN KR 1 KV

2021-04-22 16:37:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nanoteknologibolaget Smoltek redovisar ett resultat efter skatt på -7,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-4,0)

Det framgår av bokslutskommunikén.

Omsättningen uppgick till knappt 0,1 miljoner kronor (0,4).

"Sammantaget tycker jag att framtiden ser fortsatt mycket ljus ut för Smoltek, och det gäller såväl för vår verksamhet inom Smoltek Semi (mikroelektronik och halvledare) som för våra fokusområden inom Smoltek Innovation (energilagring, elektrolysörer till vätgasproduktion och bioelektroder till biotekniksektorn). Här finns goda möjligheter att nå fram till ett eller flera samarbetsavtal", skriver bolagets tillförordnade vd Marie Landfors i rapporten.Direkt-SE