SMOLTEK: NETTORESULTATET BLEV -2,3 MLN KR 3 KV

2020-10-29 16:49:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nanoteknologibolaget Smoltek redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -2,3 miljoner kronor (-2,7).

Nettoomsättningen steg till 1,0 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet förbättrades något till -2,3 miljoner kronor (-2,7). Kostnaderna steg från 3,9 till 4,7 miljoner, främst på grund av en större organisation och satsningar på teknikutveckling.

"Den globala pandemin är fortsatt inte under kontroll och utöver de livshotande tillstånden som kan utvecklas ser vi även de ekonomiska effekterna på den globala ekonomin som följer i sjukdomens spår. I och med smittspridningens utbredning kommer detta medföra mer utdragna processer för vår affär, som huvudsakligen består av dialoger med företag baserade i Asien och USA", skriver Smoltek i utsiktsavsnittet i delårsrapporten.

Nanoteknikbolaget anser sig dock ha stabila marknadsutsikter trots den allmänna världsoron rörande coronavirusets spridning.Direkt-SE