Smoltek Nanotech Holding AB: Smolteks styrelseordförande Peter Augustsson avböjer omval

2023-02-02 10:30:00

- Efter fem år som styrelseordförande i Smoltek är det enligt min uppfattning dags att låta en ny kraft ta över ordförandeposten i detta innovativa bolag för att ta det till nästa nivå, säger Peter Augustsson, styrelseordförande i Smoltek.

Valberedningen inleder nu sökprocessen med ambitionen att presentera sitt fullständiga förslag till styrelse, inklusive ny styrelseordförande, i god tid innan Smolteks årsstämma. Årsstämman 2023 kommer hållas i Göteborg, den 11 maj 2023. Peter Augustsson kvarstår som styrelseordförande fram till årsstämman.

- Jag vill även passa på att tacka all kompetent personal och ledning samt våra aktieägare i Smoltek, som på olika sätt bidragit till att utveckla bolaget och dess helt unika teknik, som vi nu har tagit från laboratoriemiljö till att tillämpa vid kommersialisering av produkter för marknaden inom halvledare och vätgas. Detta är två mycket attraktiva segment, som vi nu bearbetar i samarbete med internationella industriella partners, avslutar Peter Augustsson.

Cision