Smoltek Nanotech Holding AB: Smolteks grundare Shafiq Kabir är tillbaka i bolaget för att skala upp produktionsprocesser

2023-03-17 11:50:00

Shafiq Kabir grundade Smoltek i december 2005, av vetenskaplig nyfikenhet och med ambitionen att utveckla tekniska lösningar baserade på nanostrukturer som kan göra nytta inom många områden. Han har sedan starten metodiskt byggt upp bolagets teknikplattform baserad på katalytisk växt av konduktiva (ledande) nanostrukturer, och där mycket av applikationsutvecklingen varit inriktad på kolnanofibrer.

- Anledningen till att jag startade Smoltek var min ambition att driva mina forskningsresultat inom nanoteknologi mot användning inom industrin, säger Shafiq Kabir. Genom att växla över till utveckling på kommersiell basis ville vi göra nanoteknologins möjligheter tillgängliga i mycket större skala.

Smolteks stora genombrott kom runt 2017, när halvledarindustrin på allvar blev intresserad av bolagets kondensatorteknologi (CNF-MIM) - en teknik som grundar sig på att skapa energisnåla komponenter med mindre formfaktorer och med bibehållen elektrisk prestanda. Bolagets kondensatorteknik har nu utvecklats till ett eget affärsområde, där koncernbolaget Smoltek Semi idag är i begrepp att utveckla och kommersialisera ultratunna kondensatorer tillsammans med YAGEO, som är en av världens största tillverkare av passiva elektronikkomponenter.

År 2020 började Smoltek att titta på andra områden för bolagets nanoteknikplattform och året efter lades fokus på att använda teknologin för den enorma framväxten av marknaden för fossilfri vätgas. Idag drivs vätgasverksamheten av koncernbolaget Smoltek Hydrogen som planerar för storskalig uppskalning av bolagets tekniklösningar till elektrolysörer - en delmarknad inom den gröna vätgasekonomin som beräknas öka från dagens 30 miljoner kronor till 650 miljarder kronor år 2030*, varav omkring 10%** är adresserbar för Smolteks cellmaterial.

Shafiq är tillbaka i Smoltek - med fokus på massproduktion  
Som grundare av Smoltek har Shafiq Kabir varit drivkraften bakom utvecklingen av Smolteks teknologi och han arbetade som innovationschef i bolaget fram till januari 2021, då han tog en paus från nanoteknikbranschen för att genomföra ett Executive MBA-program.

- Jag brinner för grön teknik. När nu Smoltek satsar inom fossilfri vätgas är det mitt i prick för mig, säger Shafiq. Det handlar om hur man skapar rätt innovationskultur och partnerskap för att utveckla teknik för fossilfria råvaror och energislag för att kunna nå målet om koldioxidneutrala utsläpp, eller mot "net-zero".

I sin nya roll kommer Shafiq vara ansvarig för volymprocesser i koncernbolaget Smoltek Hydrogen där han ska utveckla och utvärdera koncept för volymtillverkning av Smoteks cellmaterial till elektrolysörer (ECM) som nu utvecklas. Fokus kommer ligga på de faktiska processer som används för att producera nanostrukturer och beläggningar för att framgångsrikt skala upp dem till industriell tillverkning. Det övergripande målet är att leverera de önskade produktegenskaperna även i massproduktion. I nära samarbete med hela Smoltek Hydrogen-teamet kommer Shafiq vara involverad i alla pågående projekt kring tillverkningsprocesser, korrosionsskydd, iridiumdeposition och helcellsutvärderingar för cellmaterialet som görs i den dagliga verksamheten.

- Marknaden för tillverkning av grön vätgas växer snabbt och Smoltek Hydrogens materialteknik för iridiumbeläggning (ECM) till elektrolysörer gör att bolaget kan sänka kostnaderna för nya elektrolysörer när industrin skalar upp och iridiumpriserna skjuter i höjden. Materialtekniken ger också stora möjligheter att minska storleken på nya vätgasanläggningar, säger Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Hydrogen.

* Källa: Global Market Insights: https://www.gminsights.com/pressrelease/electrolyzer-market
** Källa: Frauenhofer: https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/cost-forecast-for-low-temperature-electrolysis.pdf

Cision