SMOLTEK: MÅL NÅ OMSÄTTNING 400 MLN KR I AFFÄRSOMRÅDE HALVLEDARE

2023-02-09 10:39:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Smoltek publicerar på torsdagen en uppdatering om bolagets strategiska målsättningar för affärsområdet halvledare. Målsättningen är att 2027 nå en omsättning om minst 400 miljoner kronor för affärsområdet, vilket motsvarar en marknadsandel om ungefär 20 procent inom det ursprungliga marknadssegmentet

Det framgår av ett pressmeddelande.

Smoltek samarbetar med Yaego Group inom utvecklingen av ultratunna kondensatorer för att accelerera vägen till marknaden.

Den första fasen är ett gemensamt utvecklingsavtal (JDA), mellan Smolteks koncernbolag Smoltek Semi och ett dotterbolag till Yaego. Detta krävs för att parterna ska bilda ett samriskbolag (joint venture) för kommersialisering och global försäljning av ultratunna kondensatorer.

Målet är att successivt skala upp omsättningen genom att addera fler produkter inom produktfamiljen ultratunna kondensatorer.

"Om samriskbolaget med Yaego etableras kan nyckeltalen avseende omsättning och vinstmarginal komma att förändras", poängterar bolaget dock.Direkt-SE