SMOLTEK: HAR MOTTAGIT ORDER PÅ ETT ANTAL TESTPROVER

2022-11-09 11:33:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Smolteks koncernbolag Smoltek Hydrogen har mottagit en order på ett antal testprover av cellmaterial för elektrolysörer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter att tillverkaren genomfört utförliga tester av elektrolysörcellerna kommer resultaten att utvärderas gemensamt.

"Resultaten av dessa mätningar delas med Smoltek, vilket utöver stora tidsbesparingar också medför kostnadsbesparingar för validering av tekniken på flera hundra tusen kronor för Smoltek", heter det.Direkt-SE