SMOLTEK: FÖRLUSTEN ÖKADE I 2 KV

2021-07-16 09:24:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade Smoltek redovisade ett rörelseresultat om -13 miljoner kronor i det andra kvartalet (-7,1), framgår av delårsrapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor i kvartalet och bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 70,1 miljoner kronor (27,5).

"Under det andra kvartalet har vi bedrivit ett intensivt arbete med vidareutvecklingen och industrialiseringen av våra CNF-MIM-kondensatorer samt vårt teknikkoncept för cellkomponenter till elektrolysörer", kommenterade bolagets tillförordnade vd Marie Landfors i delårsrapporten.

Vidare uppgav hon att bolagets målsättning för 2021 fortsatt är att färdigställa ett tekniskt proof-of-concept samt att inleda ett utvecklingssamarbete med en tillverkare av elektrolysörer eller dess komponenter.Direkt-SE