SMOLTEK: FÖRLÄNGER UTVÄRDERING LICENSAVTAL CNF-MIM

2020-11-23 17:59:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nanoteknologibolaget Smoltek har kommit överens om en förlängning av det licensavtal som tecknats med en global tillverkare av elektronikkomponenter för utvärdering av Smolteks CNF-MIM-teknologi, framgår av ett pressmeddelande.

Utöver fortsatt utvärdering kommer parterna även att diskutera vägen framåt efter utvärderingen, inklusive en potentiell breddning av samarbetet.

I våras presenterade Smoltek två separata licensavtal för teknisk och kommersiell utvärdering av bolagets patenterade CNF-MIM-teknik för halvledarapplikationer. De utvärderingsprojekt som därefter startades upp under våren har tagit längre tid än förväntat att slutföra.

Licensen som tecknades i april 2020 med en tillverkare av passiva elektronikkomponenter, inklusive kondensatorer, förlängs utan extra kostnad för licenstagaren. Dels då avtalet primärt baseras på andra avstämningspunkter än dess löptid, dels för att vissa av dessa avstämningspunkter har tagit längre tid än förväntat att fullborda. Förlängningen sträcker sig till den 31 mars 2021 och båda parter ser positivt på denna möjlighet att fortsätta utvärdera CNF-MIM-teknologin samt att parallellt diskutera en väg framåt för samarbetet efter utvärderingsperioden.

Smoltek för även diskussioner om en motsvarande förlängning av det utvärderingslicensavtal som tecknades i mars 2020 med en av världens största tillverkare av kondensatorer.Direkt-SE