SMOLTEK: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL 65%, TILLFÖRS 43 MLN KR

2022-11-18 09:05:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Smoltek Nanotech meddelar att företrädesemissionen av units som avslutades den 16 november tecknades till totalt 65,0 procent där cirka 35 procent tecknades med stöd av uniträtter, 2 procent tecknades utan stöd av uniträtter och 28 procent tecknas av emissionsgaranter. Bolaget tillförs cirka 43 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.Direkt-SE