Smått och gott - skattefritt

Smått och gott – skattefritt

Publicerad 2010-06-17 13:54

PA-skolan fortsätter med skatteregler du bör känna till. Denna gång går vi igenom reglerna för skattefria förmåner.

Är du anställd räknas normalt den lön och de förmåner du får av din arbetsgivare som skattepliktig ersättning för utfört arbete. Men det finns vissa förmåner som är skattefria.

Det gäller bland annat personalvårdsförmåner av mindre värde. För att en förmån både ska vara skattefri för dig som anställd och avdragsgill som personalkostnad för din arbetsgivare krävs att den inte kan bytas mot pengar. Erbjudande om förmånen måste dessutom riktas till företagets hela personal.Det innebär att även korttidsanställda, deltidsanställda, vikarier med flera ska omfattas.

Däremot kan föräldralediga och studielediga undantas utan att skattefriheten äventyras för de övriga.

Förfriskningar

Förfriskningar och annan enkel förtäring som arbetsgivaren bjuder på i samband med arbetet är exempel på förmåner som är skattefria. Med enkel förtäring avses till exempel bulle och smörgås som inte kan räknas som måltid.

Motion och friskvård

Motion och friskvård av enklare slag och mindre värde hör också till de skattefria personalvårdsförmånerna. Reglerna infördes 1988 och kan ses som ett led i ambitionen att få arbetsgivarna att aktivt medverka till att reducera ohälsan i arbetslivet.

Skattefriheten omfattar inte exklusiva sporter som kräver dyrbarare redskap och kringutrustning.

Exempel är golf, segling, ridning och utförsåkning. Med motion av enklare slag avses till exempel gymnastik, styrketräning, simning, bowling, bordtennis, tennis, badminton och squash, samt lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy.

Även motionsdans som bugg, folkdans, squaredance och jazzdans är motion av enklare slag. Annan godtagbar motion och friskvård är tai chi, qigong, aerobics, spinning samt kontorsmassage.

Kontorsmassage

Kontorsmassage innebär inte att massagen måste ges på kontoret. I begreppet kontorsmassage ryms enligt Skatteverkets uppfattning olika behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i axlar, armar, nacke och rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete.

Som kontorsmassage räknas förutom vanlig kroppsmassage även rosenterapi, akupressur, kinesiologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati och floating rest.

Även enklare slag av fotvård och fotmassage är friskvård. Annan friskvård är sådana aktiviteter som personalen kollektivt kan delta i. Det kan vara kurser med inslag av individuell kost- och motionsrådgivning, information om stresshantering och avslappningsteknik, information och stöd vid rökavvänjning samt friskvårds- och temadagar om olika arbetsmiljöfrågor.

Skattefriheten omfattar dock inte de produkter du som kursdeltagare använder, som exempelvis nikotintuggummi.

Mindre värde

Det finns ingen fastlagd beloppsgräns för vad som räknas som mindre värde i detta sammanhang.

Men motion och friskvård av enklare slag på en för orten normal anläggning är ett bra riktmärke för vad som är skattefritt. Reglerna medför att motsvarande motionsaktivitet av enklare slag på en exklusiv anläggning blir skattepliktig i sin helhet.

Bruttolöneavdrag

Observera att reglerna om skattefri motions- och friskvårdsförmån inte går att kombinera med bruttolöneavdrag. Det innebär att du inte kan komma överens med din arbetsgivare om att minska din bruttolön i utbyte mot exempelvis ett gym-kort. Däremot är det inget som hindrar att din arbetsgivare betalar en del av gym-kortet och du betalar resterande del med din nettolön.

Hur förmånen betalas har ingen avgörande betydelse. Det innebär att du som anställd kan betala för årskort, klippkort eller enkelbiljetter och mot kvitto få ersättning från din arbetsgivare för dina utlägg utan att skattefriheten påverkas.

Endast anställda

Reglerna om skattefri friskvård gäller endast anställda. Det innebär att du som bedriver verksamhet i eget aktiebolag kan delta i friskvårdsaktiviteter som ditt företag betalar utan att du beskattas, medan du som bedriver verksamhet i ett handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma inte har den möjligheten.

JONAS SJULGÅRD