Stefan Ölander, vd för Soltech.

Aktie Solenergibolaget Soltech redovisar en större förlust under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Det framgår i fredagens delårsrapport.

Soltech redovisar ett resultat efter skatt på minus 91,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-10,6). Resultatet per aktie uppgick till minus 0,90 kronor (-0,19). Rörelseresultatet blev minus 85 miljoner kronor (4,6).

Nettoomsättningen steg till 483 miljoner kronor (267). Koncernens organiska tillväxt uppgick till 44 procent (39) och har drivits av stor efterfrågan på solenergilösningar. Bolaget är populärt bland svenska småsparare och har drygt 76 000 aktieägare, enligt ägardatatjänsten Holdings. 

Soltechs resultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till minus 55,3 miljoner kronor (29,3). Ebitda har påverkats negativt av resultateffekter från Neabgruppen, som gick i konkurs enligt tidigare besked i oktober, på 44,5 miljoner kronor och utöver detta även påverkats av rådande komponentsbrist samt prisökningar på byggkomponenter.

Neabgruppen har under 2022 bidragit med totala intäkter om 28,1 miljoner kronor och ebit om minus 60,6 miljoner kronor.

Den beslutade konkursen har lett till engångskostnader om på 11 miljoner kronor, vilket har inneburit att den totala resultatpåverkan från Neabgruppen och relaterade kostnader uppgick till minus 71,6 miljoner kronor under årets första nio månader.

Inflationen slog till med full kraft under det gångna kvartalet, vilket ledde till stora prisökningar på insatsvaror.

Det skriver Soltechs vd Stefan Ölander i bolagets rapport för det tredje kvartalet.

”Många av våra operativa företag hamnade i en situation där prisökningar inte alltid gick att förmedla vidare ut till kund vilket ledde till försämrad lönsamhet i våra projekt, i vissa fall även förlustprojekt”, skriver vd:n i rapporten.

Soltech har förändrat processer och tillsatt resurser för att bli bättre på att hantera liknande situationer framöver, enligt vd:n.

Vidare noterar Stefan Ölander att den kraftiga uppgången i höst för både ränta och inflation, samtidigt som nybyggandet är på väg ner, kan komma att påverka Soltechs bolag inom tak, elteknik och fasad.

I övrigt konstaterar företaget att konkursen i Neab ledde till engångskostnader på 11 miljoner kronor, vilket innebar att den totala resultatpåverkan från Neabgruppen och relaterade kostnader uppgick till 71,6 miljoner kronor under årets första nio månader.

”Hela Soltech vrider nu om till att fokusera mer och mer mot lönsamhet och det ledde till att vi den 14 oktober tog beslutet att lägga ned Neabgruppen”, skriver Stefan Ölander i rapporten och fortsätter: ”Framåt har detta bolag ingen resultatpåverkan på koncernen. Soltech har inte förvärvat några andra turn-around-case tidigare och kommer inte göra så framåt heller”.