Smart Eye Tillkännager Tre Nya Design Wins för Förarövervakningssystem

2023-01-30 15:30:00

Smart Eye har valts ut att leverera sin världsledande Driver Monitoring System-mjukvara (DMS) till ytterligare tre bilmodeller. Den beräknade intäkten för ordern är SEK 30 miljoner baserat på prognoser för den beräknade produktlivscykeln.

Göteborg, Sverige – 30 januari, 2023 – Smart Eye, den ledande utvecklaren av DMS-mjukvara för fordonsindustrin, kommer att leverera sin teknologi till tre nya bilmodeller av en stor japansk biltillverkare. Kunden har tidigare valt Smart Eyes mjukvara för implementering i flera tidigare bilmodeller.
 
De nya bilmodellerna, inklusive Smart Eyes teknologi, kommer att gå i produktion i Europa under 2026. Den beräknade intäkten för ordern är SEK 30 miljoner, baserat på prognoser för den beräknade produktlivscykeln.
 
”De här ytterligare bilmodellerna är lika välkomna som de är väntade,” säger Martin Krantz, VD och grundare av Smart Eye. ”Den här japanska biltillverkaren ökar produktionen av sina första bilmodeller med DMS och det brukar vara då vi får ytterligare design wins på befintliga plattformar. Mer tilläggsvolym av den här sorten är att vänta.”
 
Smart Eye har nu erhållit totalt upp mot 197 design wins från 18 fordonstillverkare. Det sammanlagda värdet över produktlivscykeln för nuvarande design wins uppgår nu till mer än SEK 3 865 miljoner. Det innebär att det totala potentiella värdet från ytterligare design wins med biltillverkare på befintliga plattformar nu är SEK 4 045 miljoner.

Smart Eye kommer med anledning av denna information att upprätta och offentliggöra ett tillägg till prospektet som offentliggjordes tidigare idag för Bolagets företrädesemission. Tillägget kommer att offentliggöras så snart det har godkänts av Finansinspektionen.

MFN