Småföretag

Fel av Skatteverket kan ge tillbaka skatt

Publicerad 2008-01-10 14:32

Tusentals företagare med enskild firma och handelsbolag har i fem år fått betala för hög skatt. Sedan Skatteverket tolkat om lagen om expansionsfond har de nu chans att få tillbaka stora belopp i skatt.

En krånglig regel som heter begränsningsregeln har hittills endast gällt för att sänka skatten för dem som haft förmögenhetsskatten. Den säger att ingen ska betala mer än 60 procent av inkomsten i skatt.

Under förra året kom Skatteverkets experter plötsligt fram till att regeln också kan ge sänkt skatt för småföretagare som betalat expansionsfondsskatt. När Skatteverket upptäckte sitt misstag fick skattebetalarna inget veta. Därmed missade företagarna möjligheter att inför detta årsskifte planera för lägre skatt.

Företagare med firma eller handelsbolag som gjorde avsättning till expansionsfond vid deklarationerna 2002 till 2006 borde i tusentals fall ha fått lägre skatt vid dessa taxeringar än vad Skatteverket gav dem.

Först vid deklarationen 2007 tog Skatteverket hänsyn till betald expansionsfondskatt när begränsningsregeln beräknades.

Utan att berätta om orsaken tillämpade Skatteverket den nya tolkningen på de skattsedlar som skickades ut i mitten av december. Många företagare fick då lägre skatt utan att de förstod att avsättningen till expansionsfond hade sänkt andra skatter. Beskedet kom som en fullständig överraskning, eftersom begränsningsregeln tidigare endast gett skattesänkningar för dem som haft förmögenhetsskatt.

Inte heller de företag som hjälper företagarna med skattefrågor fick veta något av Skatteverket. På Visma Spcs i Växjö, som producerar ett skatteprogram, kom beskedet som en fullständig överraskning:

– När en del av våra kunder hörde av sig och undrade varför deras skatt sänkts mer än väntat började vi undersöka vad det berodde på. Först då fann vi att Skatteverket tolkat om lagen på ett sätt som ingen väntat sig. Nu gör vi snabbt om programmet för våra kunder, säger Peter Samuelsson, produktansvarig för skatteprogrammet.

Hade Skatteverket informerat om tolkningsändringen före årsskiftet hade företagarna före nyår kunnat planera för lägre skatt genom att exempelvis öka kapitalinkomsterna. Vissa saker, som att efterhand öka avsättningen till expansionsfond och minska periodiseringsfond, kan dock göras genom att företagarna nu begär omprövning av de gamla deklarationerna.

De företagare som betalat expansionsfondsskatt vid taxeringarna 2002-2006 kan nu begära att skatten räknas om enligt den nya tolkningen av begränsningsregeln.

Begränsningsregeln innebär att den totala skatten i princip inte får vara större än 60 procent av inkomsten. Regeln har i många år sänkt skatten för dem som haft hög förmögenhetsskatt och relativt låg inkomst. Först vid deklarationen 2007 har även betald expansionsfondskatt räknats med i den totala skatten när denna jämförts med de totala årsinkomsterna.

Begränsningsregeln gör att kapitalinkomsten upp till en viss nivå blir helt skattefria. Även statlig skatt på arbetsinkomster kan sättas ned, liksom förmögenhetsskatt så länge den fanns.

Regeln finns kvar även i deklarationen 2008, men ska sedan avskaffas. I kommande deklaration kommer det därför en ny form av skatteplanering för småföretagare.

ANDERS ANDERSSON