Carnegie Småbolagsfonds nya förvaltare Mattias Montgomery.

Aktier Carnegie Småbolagsfond har tagit in tre nya bolag i portföljen under månaden. Bland annat ett bussbolag och ett bolag som tillverkar arbetsfordon för stadsnära trafik. 

Det är i Carnegie Småbolagsfonds månadsbrev som förvaltaren Mattias Montgomery, som nyligen tagit över efter Viktor Henriksson, skriver om fondens nytillskott.

Bland annat har NCAB tagits in i fonden. Montgomery pekar på att har en lönsam position som mellanhand på marknaden för mönsterkort där de länkar samman företag i väst med tillverkare i Kina.

”Vi ser flera anledningar till att den starka tillväxten senaste åren bör fortsätta, inte minst genom förvärv. NCAB kan integrera och hitta synergier i förvärvsobjekt till skillnad från flera av Stockholmsbörsens övriga bolag med hög förvärvstakt”, skriver Montgomery.

Det andra tillskottet är bussbolaget Nobina, ett icke-cykliskt och högutdelande bolag.

”Bussoperatören har hittills klarat sig galant genom pandemin och visat att de tillhandahåller en viktig tjänst som upphandlande organisationer är beredda att stödja. Vi vill komma åt den stabila utdelningen men också potentialen från förvärv via den starka balansräkningen”, skriver Montgomery.

Dessutom har fonden köpt en mindre post i Inzile som beskrivs som ett bolag i en tidig fas men med en stor potential.

”Inzile utvecklar arbetsfordon för stadsnära trafik där det är hårt tryck från flera håll att använda elektriska fordon. Vi tycker att Inzile, med en färdig och bevisad produkt som redan genererat uppföljningsordrar från stora kunder, förtjänar en helt annan värdering”, skriver Mattias Montgomery.